Skip to main content

Att göra saker med en intention från hjärtat

Många av oss har kanske en önskan om att skapa nya hälsosammare vanor.
Men den viktigaste frågan av alla är VARFÖR vi vill skapa de nya vanorna. Vad är syftet och intentionen med att börja träna eller att äta hälsosammare som många anger att de önskar?

Låt ditt ”VARFÖR” komma från en plats av kärlek till dig själv.

Kan vi låta intentionen komma från hjärtat, där vi kan se på våra kroppar med kärleksfulla ögon, med tacksamhet till vår fantastiska kropp som burit oss igenom i livet. Kan vi känna djup tacksamhet till vårt hjärta, som slår för oss varje dag, varje minut utan att vi behöver göra någonting. Tacksamhet för vårt andetag som fyller oss med livskraft och som både kan skänka oss lugn, energi och en känsla av inre tillfredställelse som ingen kan ta ifrån dig.

Tand hand om din kropp och fyll dig med kärlek inifrån för att du är värd det.
Låt träningen eller den hälsosamma maten komma från en plats av kärlek till dig själv, istället för en plats av rädsla för att inte vara tillräcklig.

”Exercise because you love your body, not because you hate it”

Från mitt hjärta till ditt

”Take care of your body, it is your home”

Du kanske också vill läsa: 

DEN MAGISKA PAUSEN

SÅRBARHET

KÄRLEK VS RÄDSLA