Skip to main content

Agerar du utifrån Kärlek eller Rädsla?

I varje ögonblick vi möter, är vi fria att välja om vi ska agera utifrån kärlek eller rädsla.

Alla våra känslor har antingen KÄRLEK eller RÄDSLA som grund. Rädsla och kärlek är två oförenliga känslor som inte kan upplevas samtidigt.

Samma handling kan få oss att känna och må helt olika beroende dess intention, så försök att bli medveten om grunden till dina tankar, känslor och beteenden.

-Tar du dina vitaminer, äter hälsosamt och tränar för att du vill ge dig själv bästa förutsättningarna för att må bra fysiskt och mentalt, eller gör du det för att du är rädd för att bli sjuk eller för att du känner att du behöver se ut på ett visst sätt för att duga?

– Deltar du i sociala sammanhang för att det fyller dig med glädje och mening eller för att du är rädd för att missa något eller hamna utanför om du inte är med?

– Gör du saker i livet (yrkesval, fritidsintressen osv) för att de känns meningsfulla och ger dig glädje eller för att du är rädd för vad som ska hända eller vad andra ska tycka om du väljer annorlunda?

Försök att se på de situationer du befinner dig i och ställ dig frågan om dina tankar, känslor och beteenden grundar sig på rädsla eller kärlek. Prova att låta allt grunda sig i kärlek och känn skiftet som sker inom dig. När du lyckas med det är det ren magi.

Testa för en dag (eller bara en fm om en dag känns för lång) att försöka tänka, agera och möta dig själv och din omvärld utifrån kärlek.
Värdesätt dig själv så mycket att du är villig att bli medveten om vilken intention som styr dig och välj kärleken framför rädslan.

Nyckeln är att kunna finna kärleken i varje situation, även om den inte alltid är fri från smärta.

Från mitt hjärta till ditt

Love is always the answer

Du kanske också vill läsa: 

SÅRBARHET

INTENTION IFRÅN HJÄRTAT

STRÖSSLA MED KÄRLEK